Kamu Maliyesi Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Kamu maliyesi ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂   Kamu gelirlerinin çeşitleri   Vergiler- harçlar- resimler-şerefiyeler-para cezaları ve vergi cezaları- mülk teşebbüs gelirleri- mali nitelikteki gelirleri-döner sermaya gelirleri fon payları-kamu borclanmaları diğer gelirler Kamu gelirlerinin Tasnifi Tasnif, ilmi gerçeklerin daha iyi anlaşılması, konuyu teşkil eden olayların benzeyen ve benzemeyen […]

Uygarlık Tarihi Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Uygarlık tarihi ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂 ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ Eskiçağlarda Türkiye Türkiye tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşime tercih edilen bir ülke olmuştur. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: İklim koşullarının iyi olması Verimli otlak ve topraklara sahip olması Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi […]

Yönetim Bilgi Sistemleri Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Yönetim bilgi sistemi ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂 ÜNİTE 1-ÇAĞDAŞ BİLGİ SİSTEMİ VE DİJİTAL İŞLETMELER İşletme koşullarının değişiminde dünyada meydana gelen dört önemli değişim etkili olmuştur.Birinci değişim etkin bir biçimde ortaya çıkan KÜRESEL EKONOMİ,ikinci değişim ENDÜSTRİ EKONOMİSİ VE TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ üçüncü değişim İŞLETMELERİN ÖRGÜN YAPISINDA […]

Uluslararası İktisat Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Uluslararası İktisat dersleri aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂   1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi düz […]

Türk Vergi Sistemi Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Türk vergi sistemi ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂 KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergisi Kanunundaki ticari kazanç esas alınarak tespit edilir. Kurum kazancının tespitinde, ticari kazançta olduğu gibi , gelirin elde edilmiş sayılması açısından tahakkuk esası geçerlidir. Gelir alacak olarak hesaplara geçirildiğinde vergiyi […]

Türk Siyasal Hayatı Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Türk siyasal hayatı Ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂   ÜNİTE 1 Karşılaştırmalı Bir Perspektifte Demokrasiye Geçişler, Çöküşler ve Onarımlar Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında demokrasiye geçiş sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini açıklamak. Türkiye’de 1945 ile 1950 yıllları arasındaki demokrasiye geçiş süreci, bir reform şeklinde olmuştur. Siyasal iktidarı […]

Yerel Yönetimler Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Yerel Yönetimler ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂   YEREL YÖNETİMLER ÜNİTE -1 YEREL YÖNETİMLER FEDERAL SİSTEM ( DEVLET TOPLULUĞU ) Kendi işleminde belli bir özerkliği koruyarak 2 ya da daha fazla devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturduğu devlet topluluğudur. ÜNİTER SİSTEM ( TEKÇİ DEVLET ) […]

Vergi Hukuku Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Vergi hukuku ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂   Vergi Hukukunun Genel Esasları I Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer? Vergi hukukunun, kapsamını geniş olarak kabul etmek gerekir. Yani vergi hukuku, sadece vergileri değil, harç, resim ve benzeri kamu gelirlerini de kapsar.• Vergi hukukunun yeni bir hukuk dalı […]

Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Uluslararası mali ilişkiler ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂 ULUSLARARASI FİNANSMAN KAVRAMI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELR Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümetlere yapılan uzun vadeli, düşük faizli kredilerdir. Milletlerarası kurumlar tarafından yapılan finansmanlar, özel satıcı kredileri, yabancı […]

Uluslararası İşletmecilik Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂   Ünite:1 Uluslararası işletmeciliğe giriş **Uluslararası işletmecilik=> “ulusal sınırların dışında” ifadesini akılda tutmak yeterli.(sınav sorusu) ***Uluslararası işletmeciliğin farklı terimleri: global işletme,transnasyonel işletme ve dünya işletmesi. Bu işletmeler arasındaki en önemli fark:strateji. ***dış ticaret=> ithalat+ihracat ***uluslararası yatırım=> kaynak transferi.Bu transfere personel de dahildir. […]