İşletme Bölümü

İşletme bölümünü seçerseniz 4 sene okumanız gerekmektedir. Tabi öğrenci seçme sınavından gerekli puanı aldığınız takdirde. İşletme bölümü açık öğretim fakültesinin en çok tercih edilen bölümlerindendir ve ayrıca bu bölümden mezun olduğunuz zaman diğer bölümlere oranla iş bulma oranınız daha fazladır.

Mezuniyet Koşulları

İşletme bölümünden mezun olmak için bütün derslerinizden başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir kişi Diplomasını almaya hak kazanır.

İş Olanakları

Açık öğretim İşletme Bölümü mezunu olanlar ülkemizde kamu kesimi ile özel sektörün yanı sıra uluslararası piyasalar ve çokuluslu şirketlerde ağırlıklı olarak pazarlama, finans, sigorta, bankacılık, sanayi, turizm, ticaret, bilişim, reklamcılık, halkla ilişkiler, medya ve benzeri alanlarda yöneticilikten uzmanlığa çok çeşitli görevlerde çalışabilirler.

Sınavsız İkinci Üniversite

Yaşam boyu öğrenme odaklı olan açık öğretim fakültesinde işletme bölümünü bitirdikten sonra sınavsız olarak iktisat ve işletme fakültesindeki lisans ve önlisans bölümlerinden herhangi birine başvura bilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir