Maliye Bölümü

Maliy  bölümünü seçerseniz 4 sene okumanız gerekmektedir. Tabi öğrenci seçme sınavından gerekli puanı aldığınız takdirde. Maliye bölümünün amacı kamu ve özel sektörde para ile ilgili sorunlara bilimsel bir yolla yaklaşım ve gerekli çözümleri üretebilecek bireyler yetiştirmektir

Mezuniyet Koşulları

Maliye  bölümünden mezun olmak için bütün derslerinizden başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir kişi Diplomasını almaya hak kazanır.

İş Olanakları

Açık öğretim Maliye Bölümü mezunu olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi teşebbüsler, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsızda çalışabilirler.

Sınavsız İkinci Üniversite

Yaşam boyu öğrenme odaklı olan açık öğretim fakültesinde Kamu Maliye bölümünü bitirdikten sonra sınavsız olarak iktisat ve işletme fakültesindeki lisans ve önlisans bölümlerinden herhangi birine başvura bilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir