Uluslararası İktisat Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Uluslararası İktisat dersleri aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂   1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi düz […]

Türk Vergi Sistemi Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Türk vergi sistemi ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂 KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergisi Kanunundaki ticari kazanç esas alınarak tespit edilir. Kurum kazancının tespitinde, ticari kazançta olduğu gibi , gelirin elde edilmiş sayılması açısından tahakkuk esası geçerlidir. Gelir alacak olarak hesaplara geçirildiğinde vergiyi […]

Türk Siyasal Hayatı Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Türk siyasal hayatı Ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂   ÜNİTE 1 Karşılaştırmalı Bir Perspektifte Demokrasiye Geçişler, Çöküşler ve Onarımlar Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında demokrasiye geçiş sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini açıklamak. Türkiye’de 1945 ile 1950 yıllları arasındaki demokrasiye geçiş süreci, bir reform şeklinde olmuştur. Siyasal iktidarı […]

Yerel Yönetimler Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Yerel Yönetimler ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂   YEREL YÖNETİMLER ÜNİTE -1 YEREL YÖNETİMLER FEDERAL SİSTEM ( DEVLET TOPLULUĞU ) Kendi işleminde belli bir özerkliği koruyarak 2 ya da daha fazla devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturduğu devlet topluluğudur. ÜNİTER SİSTEM ( TEKÇİ DEVLET ) […]

Vergi Hukuku Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Vergi hukuku ders notları aşağıdadır. İyi Çalışmalar 🙂   Vergi Hukukunun Genel Esasları I Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer? Vergi hukukunun, kapsamını geniş olarak kabul etmek gerekir. Yani vergi hukuku, sadece vergileri değil, harç, resim ve benzeri kamu gelirlerini de kapsar.• Vergi hukukunun yeni bir hukuk dalı […]

Uluslararası Mali İlişkiler Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Uluslararası mali ilişkiler ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂 ULUSLARARASI FİNANSMAN KAVRAMI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELR Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümetlere yapılan uzun vadeli, düşük faizli kredilerdir. Milletlerarası kurumlar tarafından yapılan finansmanlar, özel satıcı kredileri, yabancı […]

Uluslararası İşletmecilik Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂   Ünite:1 Uluslararası işletmeciliğe giriş **Uluslararası işletmecilik=> “ulusal sınırların dışında” ifadesini akılda tutmak yeterli.(sınav sorusu) ***Uluslararası işletmeciliğin farklı terimleri: global işletme,transnasyonel işletme ve dünya işletmesi. Bu işletmeler arasındaki en önemli fark:strateji. ***dış ticaret=> ithalat+ihracat ***uluslararası yatırım=> kaynak transferi.Bu transfere personel de dahildir. […]

Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Uluslararası çalışma Normları ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂   1- Kapalı antlaşmaà başka devletlerin taraf olabilmesine ya da taraf devletlerin kabul koşuluna bağlı olarak kapatılma izni verilen antlaşma türüdür. 2- Uluslar arası çalışma normları oluşturmaya yönelik ilk kişisel çalışmalar 19.yy da yapılmıştır. 3- 01.08.1975 Helsinki bildirgesi imzalanmıştır. […]

Türkiye Ekonomisi Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Türkiye ekonomisi ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂 Türkiye’nin Doğal Yapısı ve Dünya Ekonomisindeki Yeri Ekonomik yaşamda önemli bir yere sahip olan doğal yapı; ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, yüzey şekilleri, iklim koşulları ve jeopolitik durumu göz önüne alınarak belirlenebilir.Coğrafi konum açısından Türkiye’nin, kuzey yarımkürede, büyük bölümü Asya kıtasında […]

Yönetim ve Organizasyon Ders Notları

Merhaba arkadaşlar sizler için bir araya topladığımız Yönetim ve organizasyon ders notları aşağıdadır. İyi çalışmalar 🙂 Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler. Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Yönetim fonksiyonlarının en […]