Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji bölümünü seçerseniz 4 sene okumanız gerekmektedir. Tabi öğrenci seçme sınavından gerekli puanı aldığınız takdirde. Sosyoloji programının temel amacı  yerel ve global düzeydeki toplumsal değişiklikleri fark edebilme ve sosyal problemleri çözümleyebilmektir.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji bölümünden mezun olmak için bütün derslerinizden başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir kişi Diplomasını almaya hak kazanır.

İş Olanakları

Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilir. Şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir.

Sınavsız İkinci Üniversite

Yaşam boyu öğrenme odaklı olan açık öğretim fakültesinde Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra sınavsız olarak iktisat ve işletme fakültesindeki lisans ve önlisans bölümlerinden herhangi birine başvura bilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir